Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Σωστές βάσεις για εκπόνηση στατικών μελετών

Συχνά παρατηρείται κυρίως από συναδέρφους που ασχολούνται με εργολαβίες να προτιμούν να αναθέτουν την εκτέλεση των μελετών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας σε τρίτους. Εκμεταλλευόμενοι αυτή τη κατάσταση, ορισμένοι εκτός του κύκλου του επαγγέλματος (πχ σχεδιαστές, δημόσιοι υπάλληλοι κτλ), χρησιμοποιώντας μέχρι και σπασμένο, αναξιόπιστο λογισμικό, αναλάμβαναν την εκτέλεση χωρίς να έχουν αίσθηση ευθύνης επί του αποτελέσματος.
Δυστυχώς δεν αρκεί κάποιος να είναι καλός χειριστής ηλεκτρονικού υπολογιστή ή απλά να έχει αγοράσει κάποιο λογισμικό για να αναλάβει να σχεδιάσει κατασκευές που έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια των πολιτών.
Δημιουργώντας το Μελέτη.gr, ο δημιουργός στοχεύει να αποδείξει πως όχι μόνο κατέχει την απαραίτητη γνωστική υποδομή για να αναλάβει με ασφάλεια την εκπόνηση των μελετών σας, αλλά επιπλέον είναι άριστος γνώστης και της πληροφορικής αλλά και της ισχύουσας νομοθεσίας.